Llanberis Lake Railway

Digwyddiadau

Wythnos ‘Super Hero’

TrainWythnos ‘Super Hero’ 7-11 Awst 2023

Hwyl Gwyliau'r Hâf I’r Teulu Ar Reilffordd Llyn Padarn.

Beth am ddod I’n helpu ni I ddathlu ein harcharwyr rhwng 7fed ac 11eg awst yn ystod ein wythnos ‘archarwyr’ yma ar y rheilffordd?

*Bydd pob plentyn sy’n gwisgo fel eu hoff archarwr yn teithio’n rhad ac am ddim ar y trên a bydd archarwyr I chi eu darganfod ar eich taith ar hyd llyn padarn.
Bydd gwobr I’r gwisg archarwr gorau bob dydd a chyfle I ennill tocyn teulu I un o dri pharc thema ar gyfer gwisg archarwr gorau’r wythnos!
Felly, beth am ddod draw I reilffordd llyn padarn rhwng y 7fed a’r 11eg o awst.

*Plis nodwch uchafswm o 3 plentyn I deithio am ddim I bob oedolyn sy'n talu'n llawn.

Archebu

Archebu Ar-lein
TrainArchebwch eich tocynnau ar-lein ar gyfer y trên o'ch dewis hyd at hanner nos y diwrnod cyn teithio. Dyma'r ffordd orau o sicrhau bod gennych sedd wedi'i chadw ar gyfer eich amser trên dymunol.
ARCHEBU
Helfa Wyau Pasg
TrainHelfa Wyau Pasg 8-10 Ebrill 2023

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein Helfa Wyau Pasg flynyddol. Unwaith eto, mae ein Cwningen Wen breswyl wedi cuddio ei holl wyau o amgylch y rheilffordd gan feddwl na fydd unrhyw un arall yn dod o hyd iddyn nhw! Os gallwch chi helpu i ddod o hyd iddyn nhw i gyd, byddwch chi'n derbyn gwobr.
Archebu
Helfa Calan Gaeaf

TrainHelfa Calan Gaeaf 26 Hydref - 1 Tachwedd 2023
Rydym wedi clywed fod yr ysbrydion direidus yn gwneud eu ffordd yn ôl i ‘Goedwig y Gwrachod’ eto eleni ar ôl cael eu hel i ffwrdd flwyddyn diwethaf.
A wnewch chi ddod ar ein Trên Ysbrydion Llyn Padarn drwy Goedwig y Gwrachod i helpu i hela am yr ysbrydion direidus sy’n cuddio ar hyd y rheilffordd?! Bydd pob heliwr ysbryd yn derbyn gwobr am ein helpu.
Archebu

Hawlfraint © 2023 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram