Llanberis Lake Railway

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad:
Gilfach Ddu
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY
Wales

Ffôn:
01286 870549

Ffurflen Ebost:


Sut i ddod o hyd i ni ...

Oddi ar y ffordd A4086 o Gaernarfon i Gapel Curig. Mae arwyddion clir ar y ffordd ddynesu at y rheilffordd, oddi ar y brif ffordd ar ben deheuol Llanberis, bron gyferbyn â gorsaf Rheilffordd Yr Wyddfa.

Mewn car:
Cynghorir gyrwyr i yrru i lawr i Badarn a mynd ar y trên yn ein prif orsaf, Gilfach Ddu, oherwydd bod llawer mwy o le i barcio yno nag yn y pentref, a allai fod â thagfeydd.

Ar y Bws:
Rhwydwaith o wasanaethau bws sy’n eich galluogi i deithio o amgylch Eryri - www.sherparwyddfa.wales

Gall amserlenni bysiau newid. Gwiriwch yr holl fanylion am fysiau YMA.

Ar y Trên:
Saesneg yn unig...
Bangor (12 miles), bus S2 stops at the Llanberis Interchange directly outside our Llanberis Station.
Porthmadog (22 miles), Sherpa’r Wyddfa bus S4 stops outside our Llanberis Station (10 minute walk to Gilfach Ddu Station).
Betws y Coed (15 miles), Snowdon Sherpa bus S1 stops at Maes Padarn Bus stop, opposite our Llanberis Station (10 minute walk to Gilfach Ddu Station).

Hawlfraint © 2024 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram