Llanberis Lake Railway

Siop a Caffi

Wedi ei leoli yng nghefn yr Orsaf yn y Gilfach Ddu, mae ein caffi ar agor bob dydd tra bod y trenau’n rhedeg, ond mae croeso i chi alw heibio hyd yn oed os nad ydych yn teithio ar drên.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd, diodydd a byrbrydau o safon ar gyfer pob adeg o’r dydd. Ymlaciwch a mwynhewch ddewis eang o frechdanau wedi eu paratoi’n ffres, toasties a chacennau ynghyd â choffi a the. Dyma ein bwydlen am syniad o’r hyn rydym yn ei gynnig.

PRYDAU

Cig Moch, Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £5.75
Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £4.50
Selsig, Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £5.50
Pastai, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £5.25
Pastai Cig a Tatws neu Sleisen Cig Oen a Mintys, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £5.75

I BLANT

Nugget Ciw Iar, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £3.25
Selsig, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £3.25
Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £3.25
Caws, Ffa Pob neu Sbageti ar Dôst - £1.80

CACENNAU

Cacen De – £1.30
Cacen Gri – £1.40 x 2
Bara Brith – £1.60
Teisen Frau Filiwnydd - £2.25
Sleisen Cnau Coco - £2.25
Sgôn gyda Jam £1.90
Sgôn gyda Jam ac Hufen £2.40
* Te Hufen Cymreig i Un – (diod poeth, scôn gyda jam a hufen, cacen gri a bara brith) - £5.50
Sbwng Victoria, Cacen “Angel Sparkle”, Cacen Moron - £2.50

BYRBRYD / DEWIS IACH

Cawl & Rol – £3.95
Gofynwch wrth y cownter am Cawl y Dydd
Brechdanau – £2.70 gyda salad ochr a choleslaw £2.95
Baguettes - £3.95 gyda salad ochr a choleslaw £4.50
Tatws Trwy Crwyn – £4.50 (gyda salad ochr a choleslaw)
Salad – £3.95 (gweler y dewision ar gael)
Dewisiadau llenwadau ar gyfer yr uchod (yn amodol ar argaeledd)
Caws, Ham, Tiwna, Mayonnaise Wyau, Tikka Cyw Iâr, Tomato, Nionwns, Letys, Ciwcymbr, Coleslaw.

Brechdan wedi ei thostio – Ham neu Caws - £3.75 (gyda salad ochr a choleslaw)
AR DÔST – Caws, Ffa Pob neu Sbageti ar Dôst - £2.50
Bynsen Selsig – £3.50
Bynsen Selsig ac Wy – £3.95
Powlen o Sglodion - £2.75 / Brechdan Sglodion - £3.25
Rol Selsig - £1.80
Pastai Cig Eidion a Llysiau neu Gaws a Nionyn - £2.40
Sleisen Cig a Tatws neu Oen a Mintys - £2.80

DIODYDD

Te – £1.60
Coffi / Coffi Du – £1.90
Cappuccino, Latte, Mocha - £2.30
Siocled Poeth – £2.30
Dwr Brecon Carreg – £1.00
Fruit Shoot Oren/Cyrens Duon – £0.90
Ribena – £0.90
Sudd Oren ‘Sun Magic 100% Pure Juice’ - £1.50
Poteli Gwydr Coke/Coke Deiet/Fanta/Sprite – £1.60
Llefrith - £1.00

Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Christmas Train

Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2018 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions