Y Daith ar y Trên Heddiw

b_800_600_0_00_images_journey_station.jpgOherwydd cyfyngiadau o ran lle ym Mhenllyn, ynghyd â’r peryglon sy’n codi o dagfeydd yn y ffyrdd cul iawn, mae’n anodd i ymwelwyr ymuno â’r trenau ar y pwynt hwn. Byddwn felly yn dechrau ein taith yng Ngorsaf Parc Padarn – a elwir yn lleol yn Gilfach Ddu – er ei fod wrth gwrs bellach yn bosibl dechrau o Orsaf Llanberis.

Gwerthir tocynnau ar gyfer y daith ar y trên yn Adeilad yr Orsaf, ac felly hefyd ystod o anrhegion, llyfrau, cofroddion a lluniaeth.

Wrth fynd ar y trên, sylwir bod gan y coetsis ddrysau ar un ochr yn unig. Mae hyn oherwydd bod yr holl orsafoedd ar un ochr yn unig, ac mae’n rhagofal diogelwch ychwanegol er mwyn atal unrhyw un rhag syrthio i mewn i’r llyn ar yr ochr arall!

Gwybodaeth am y Panorama

Am ddarllen mwy

Archebu Ticedi

Digwyddiadau

Llawlyfr

 

Amserlen

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
MAWRTH 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Date :  01 Mawrth 2017
2
3
4
5
6
7
Date :  07 Mawrth 2017
8
Date :  08 Mawrth 2017
9
Date :  09 Mawrth 2017
10
11
12
13
14
Date :  14 Mawrth 2017
15
Date :  15 Mawrth 2017
16
Date :  16 Mawrth 2017
17
18
19
Date :  19 Mawrth 2017
20
21
Date :  21 Mawrth 2017
22
Date :  22 Mawrth 2017
23
Date :  23 Mawrth 2017
24
25
26
Date :  26 Mawrth 2017
27
28
Date :  28 Mawrth 2017
29
Date :  29 Mawrth 2017
30
Date :  30 Mawrth 2017
31

Facebook
Twitter
Trip Advisor