Siop a Caffi

Wedi ei leoli yng nghefn yr Orsaf yn y Gilfach Ddu, mae ein caffi ar agor bob dydd tra bod y trenau’n rhedeg, ond mae croeso i chi alw heibio hyd yn oed os nad ydych yn teithio ar drên.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd, diodydd a byrbrydau o safon ar gyfer pob adeg o’r dydd. Ymlaciwch a mwynhewch ddewis eang o frechdanau wedi eu paratoi’n ffres, paninis, toasties a chacennau ynghyd â choffi a the arbenigol. Porwch dros ein bwydlen am flas o’r hyn rydym yn ei gynnig.

 

Dewis Iach

 • Cawl & Rol – £4.25
 • Cawl & Brechdanau - £6.25
 • Brechdanau – £2.75
 • Brechdan wedi ei thostio – £3.95
 • Tatws Trwy Crwyn – £4.25
 • Salad – £4.00

Llenwad Amrywiol (pan ar gael)

Cig Moch, Caws, Cig Eidion, Tomato, Nionyn, Letysen, Tiwna, Bacwn, Cyw Iar, Twrci, India Corn, Colslo, Betys, Rhuddygl, Pupur, Cyw Iar Tikka, Cyw Iar 'Coronation'

Arbennig

Edrychwch ar ein Bwrdd Arbennig ar gyfer Bwydlen Arbennig y dydd.

 

Byrbryd

 • Ci Poeth – £1.95
 • Ffa Pob/Spageti ar dost – £1.95
 • Rhol Bacwn/Selsig – £2.95
 • Rhol Bacwn/Selsig ac Wy – £3.50
 • Bowlan o Sglodion - £2.00
 • Pastai Cig Eidion a Llysiau/Caws a Nionyn/Oggie Cig Oen Cymreig – £1.95
 • Rol Selsig - £1.50

 

Byrgyr

 • Byrgyr/Byrgyr Llysieuol – £3.35
 • Byrgyr Caws / Byrgyr Caws Llysieuol – £3.35
 • Byrgyr/Byrgyr Llysieuol, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £3.95

 

Prydau

 • Cig Moch, Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £4.95
 • Selsig, Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £4.95
 • Bacwn, Wy, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £4.95
 • Pastai, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £5.35
 • Pysgodyn, Sglodion a Ffa Pob/Pys – £5.25

I Blant

 • Nugget Ciw Iar/Selsig/Bysedd Pysgodyn, Sglodion a Ffa Pob/Pys - £3.65

 

Arbennigion Prynhawn

 • Te Hufen Cymreig (i 1 neu 2) – Sgon gyda jam a hufen, a Te/Coffi – £3.50
 • Te Prynhawn Cymreig (i 1 neu 2) – Brechdan, Sgon/Bara Brith/Cacen Gri a Te/Coffi – £4.95

 

Cacennau

 • Cacen De – £1.15
 • Cacen Gri – £1.30 x2
 • Sbwng Fictoria – £2.20
 • Sbwng Siocled - £2.20
 • Cacen Coffi - £2.20
 • Bara Brith – £1.30
 • Teisen Frau – £1.75
 • Teisen Frau Miliynydd – £1.95
 • Ecler – £1.75
 • Toesen Jam – £1.75
 • Cacen Foron – £2.20

 

Diodydd

 • Te – £1.35
 • Te Ffrwythau/Llysieuog – £1.50
 • Coffi – £1.80
 • Coffi Du - £1.80
 • Cappuccino – £1.95
 • Siocled Poeth – £1.95
 • Mocha - £1.95
 • Coffi Ffilter - £1.95
 • Latte - £1.95
 • Dwr Brecon Carreg – £0.80
 • Llefrith – £1.00
 • Llefrith Daioni (Mefus/Banana/Siocled) – £1.30
 • Fruit Shoot Oren/Cyrens Duon – £0.80
 • Ribena – £0.80
 • Juice Burst Oren 100%– £1.40
 • Botel Wydr Coke/Coke Deiet/Fanta/Sprite – £1.50

 

Llawlyfr

 

Facebook
Twitter
Trip Advisor