Llanberis Lake Railway

Trenau Siôn Corn 2020

TrainRhagfyr 6ed, 12fed/13eg, 19eg/20fed.

Yr amserlen ar gyfer y dyddiadau uchod fydd: 10.15, 11.30, 1.00, 2.15, 3.45, 5.00

Mae Siôn Corn yn gwneud ei ymweliad blynyddol â'r Rheilffordd eto eleni. Bydd anrhegion ar gyfer yr holl blant a mins pei a diod tymhorol ar gyfer yr oedolion.

Mae Siôn Corn yn edrych ymlaen at weld pawb ohonoch a fydd wedi archebu i ddod i'w weld yn ei Groto yn Rheilffordd Llyn Padarn.

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol, a byddwn yn cymryd archebion o fis Medi ymlaen.

Timetable Book Tickets Events Online Guidebook Christmas Train

Attractions of Snowdonia
Little Trains of Wales
North Wales Tourism
Visit Wales

Hawlfraint © 2020 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Online Booking Terms and Conditions